Naposledy aktualizované

27.5.2015   17:17


Fórum

 Fórum 

Hľadanie

Počítadlo

Dary


2641889654/0200

LED na 230V                                                                  12.10.2013

Možnosti zapojenia LED na 230V ~ sú rôzne. Medzi najjednoduchšie prípady stačí použiť iba zrážací odpor+LED+dioda (efekt: LED bliká frekvenciou 50Hz), ďalej je možné k obvodu pridať 2 cestný usmerňovač a filtračný kondík a LED bude svietiť stálym jasom len otázkou je spotreba. Na odpore sa pri 1 LED ktorú napájame prúdom 20mA stratí približne 4,5W. Táto metóda je z tohto dôvodu nevhodná.

Ale ak použijeme na zrazenie prúdu kondenzátor tak efektivita zapojenia bude niekoľkonásobne vyššia(vzhľadom na bežný elektromer v dome). Je to spôsobené tým že elektromer meria len činnú zložku výkonu. Teoreticky keby pripevníme kondenzátor 47µF priamo do zásuvky. tak by sme multimetrom namerali prúd 3,4A ale elektromer by sa vôbec netočil. V skutočnosti by sa ale trochu točil lebo elektroinštalácia má určitý odpor a elektromer by zaznamenal výkon premenený na teplo v rozvodoch. 

Na obrázku nižšie je možné vidieť zapojenie LED (LED je možné v zapojení spájať aj sériovo alebo sério-paralelne, len si treba dať bacha aby Uvstupné bolo vyššie než U na LEDs). R1 slúži na vybitie kondenzátora po vypnutí. C1 musí mať označenie buď X2 alebo že je určený pre sieťové napätie (obvykle ako 250V~). Nutnosťou je použitie dvojcestného usmernenia. Keď si do obrázku dokreslíte smery prúdov pri kladnej a zápornej polvlne zistíte prečo. C4 je filtračný kondenzátor a volí sa v závislosti od i1 a počtu LEDs. Jeho napäťie sa volí o niečo väčšie než má ochranná zenerová dióda. Jej napätie je zase o niečo vyššie ako napätie na LEDs. Slúži hlavne preto ak sa nejaká LED poškodí, tak že pôvodne uzavretý okruh sa otvorí, tak by napätie na filtračnom kondenzátore výrazne stúplo čo by viedlo vo večine prípadov k jeho výbuchu. R2 slúži na ochranu LEDs pri zapnutí. Vychádzam zo vzťahu pre reaktanciu kondenzátora (čím vyššia frekvencia, tým je jeho reaktancia menšia). Ak by sme obvod zapojili bez R2 do siete akurát v čase kedy sa tam nachádza najvyššia amplitúda tak prúd ktorý by prepustil kondenzátor C1 by bol podstatne vyšší, čo by mohlo spôsobiť poškodenie LEDs.

A majte tiež na pamäti, že sa tu nachádza sieťové napätie ktoré v kombinácii s kondenzátorom môže byť veľmi nebezpečné!Skúšal som tiež vytvoriť program pre výpočet C1 v programe Visual Studio a výsledok je možné nájsť tu : CapCalc.exe