Naposledy aktualizované

27.5.2015   17:17


Fórum

 Fórum 

Hľadanie

Počítadlo

Dary


2641889654/0200

stupňový regulátor otáčok ventilátora                  16.06.2014

Z dlhej chvíle som sa rozhodol navrhnúť 5 stupňový regulátor rýchlosti ventilátora pre môj laboratórny zdroj. Bol navrhnutý tak, aby senzor mal priamy kontakt na chladič výkonovej časti lab. zdroja. Schéma zapojenia :


Mnou použitý tranzistor BD139 má h21e=190. Pri inej hodnote h21e je potreba prepočítať odpory R8-R11. Pri mnou zvolených hodnotách odporov a tranzistora sú dosiahnuté výsledky :

<37°C    -    0mA (netočí sa)

37-44°C   -  55mA

44-51°C   -  70mA

51-58°C   -  115mA

>58°C      -  200mA

Odporový delič R1,R2 je možné nahradiť trimrom 47-100k. Zmenou týchto odporov sa posúvajú všetky teplotné stupne buď smerom nahor alebo nadol. Zmenou odporov R3-R7 je možné meniť jednotlivé teplotné stupne. Pri ich prepočte je potreba brať do úvahy teplotnú závislosť termistora od teploty:


Navrhol som DPS v eagle 6.4.0. Použité odpory sú veľkosti 0805. Diódy som použil 1N4148 MINI-MELF, ale je možné použiť ľubovoľné usmerňovacie alebo spínacie diódy. OZ je TL074 v SMD puzdre. Kondenzátor C1 nie je potrebné osádzať. Je tam kvôli spoľahlivému rozbehu ventilátora (čím vyššia kapacita, tým spoľahlivejší rozbeh). Zariadenie je možné napájať v širokom rozsahu napájacích napätí bez toho aby sa zmenili polohy jednotlivých teplotných stupňov. 

DPS : DPS 10.8.2014 : OPTIMALIZÁCIA

Pre zníženie otáčok ventilátora pri menších teplotách odporúčam zmeniť hodnoty odporov na R8=R10=R11=22k.