Naposledy aktualizované

27.5.2015   17:17


Fórum

 Fórum 

Hľadanie

Počítadlo

Dary


2641889654/0200

Znakový displej ( HD44780 ) pre meranie napäťia, prúdu a výkonu pre laboratórny zdroj                                     1.8.2013Toto zapojenie vzniklo ako ročníková práca na strednej škole. A prečo je tam tá 89S51 ? No lebo toto bol v podstate môj prvý pokus o programovanie mikroprocesorov (všeliake blikajúce led nepočítam) a na škole sme sa učili len o tomto mikroprocesore a tiež vzhľadom nato že sme sa to učili v assembléri. Do novších mikroprocesorov som sa nechcel púšťať a riskovať tak že to nestihnem dokončiť, tým pádom by som musel opakovať ročník. 

Nevýhodou je že 89S51 neobsahuje A/D prevodníky ale ostatné vymoženosti mikroprocesora boli pre danú aplikáciu postačujúce. Ako A/D prevodníky som zvolil obvody TLC549 ktoré pre komunikáciu využívajú piny DATA, CLK a CS.  Cez pin DATA a pomoci časovania CLK sa prenáša 8-bit hodnota z A/D prevodníka do mikroprocesora. Piny CS využívam pre výber buď napäťového alebo prúdového A/D prevodníka. Referenčné napätie sa nadstavuje pomocou trimrov. Nutnosťou pre chod mikroprocesora je jeho správne inicializačné resetovanie a externý kryštál. Pre napájanie som zvolil 8V a 5V stabilizátory, ktoré sú napájané pôvodne zo symetrického transformátora 2*14V. Pokiaľ to budete napájať z vyššieho napätia ako 20V tak je nutnosť použiť na stabilizátory chladič. Pre komunikáciu LCD s mikroprocesorom som použil plnú 8-bit linku + riadenie. Na LCD sa taktiež zobrazí text I REŽIM, pokiaľ samotná silová časť disponuje takouto signalizáciou, v opačnom prípade sa svorka I REZIM nehá nezapojená.


Bloková schéma : 


Možné zobrazenie na LCD a vlastný navrhnutý znak Ž ktorý sa nenachádza v ascii tabuľke LCD : Stabilizátor 8V a 5V :


Mikroprocesor s LCD :


Prevod A/D :


A silová časť (upravený zdroj z AMATÉRSKEHO RÁDIA) :


Vyššie uvedená silová časť je navrhnutá pre 0-30V 15mA-2A. Nie je nutnosť používať túto silovú časť. Uvádzam ju len pre príklad.

Tu si môžte stiahnuť návrhy dosiek v eagli a program pre mikroprocesor : eagle DPS 

A celkový pohľad na zariadenie : 1 – Modul LCD                                          5 – DPS pre prevod U a I pre 8bit data

2 – DPS s mikroprocesorom                    6 – Výkonový tranzistor s chladičom

3 – Sieťový transfotmátor                       7 – DSP s reguláciou U a I

4 – Chladič pre zdroj 8V a 5V